Energihus.info

 E kurs Energioptimering

 

 

 
Kursen ger en överblick över en byggnads energibalans. Kursen kan med fördel användas som ett förstudiematerial till övriga kurser inom området. 

Kursmaterial i form av Pdf finns att läsa nedan som referens och fördjupning.

Kursens Innehåll

Klimatet & IPCC
Energioptimering
Byggnaders energiförbrukning – Typvilla
En byggnads Klimatskal – Energiförluster
Energieffektivisering & besparing
Byggnadsteknik
Uppvärmningsalternativ
Värmepumpar
Solenergi

Energikalkylen
Energy In Balance

Film Energideklaration 

Frågebank    ( Demo )

 

 

Referensmaterial

En Varmare Värld  Naturvårdsverket              -  Pdf

Energieffektivisering                                               - Pdf

Värme i Villan - Husets Klimatskal                    - Pdf

Att bygga energieffektivt                                      - Pdf

Energianvändningen i Bebyggelsen               - Pdf

 

Värmepumpar                                                            -Pdf

 

 

Energikalkylen Energimyndigheten            - Länk

Energy In Balance                                               - Länk

 

 

 

 

Petter Magnusson
Energikonsult 

Kontakt

 

 

 

 

 

 

                         

 

Fördjupningsmaterial 

The Emissions Gap Report 2016                          - Pdf

Energistatistik  för småhus 2014                         - Pdf

Beräkning av byggnaders 
energiprestanda med anledning
av energideklarationerna                                        -
Pdf

Lufttäthetens inverkan på 
energiberäkningar för byggnader                       -
Pdf

 

Energiberäkningsprogram EnergyCalk        - Länk

E learning Energibalans                                        - Länk

Solceller Vattenfall                                                 - Länk

Energimyndigheten Värmepumar                - Länk

 

Energisnåla hus krav för hela EU   2020         - Länk