Kortkurs mot framtidens hållbara samhälle. Vi kommer att studera det sista inom boende och framtidens transporter. Modern fordonsutveckling och bränslealternativ. Hur vårt och ditt framtida boende skulle kunna se ut.

Kursen avslutas med ett projektarbete under handledning. Vi funderar över saker som solenergi och olika uppvärmningsalternativ. Och olika typer av ”Compact living” för att minska våra kostnader. Ett projekt och boende som vi vill förverkliga.

Ämnet hållbart samhälle är tvärvetenskapligt och belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Det behandlar samspelet mellan människan och hennes omgivning. Ämnet behandlar också frågor om miljöutmaningar, hushållning av naturresurser, ekosystemens bärkraft, teknikutveckling, samhällsplanering och miljöpolitik. Energi- och resursanvändning i samband med livsmedel, boende, transporter och övrig konsumtion.

Klimatförändringarna

Transporterna

 

Vårt Boende

Energi & Energislag

Projektarbete & Kick off

 

Villauppvärmning

Samhällets Styrmedel

Den hållbare medborgaren

 

Byggnaders Klimatskal

Framtiden

Redovisning & Projektarbete